Obezite ve Metabolik Cerrahi

          Obezite ve obezitenin tetiklediği hastalıklar önünü alamadığımız bir salgın olarak modern toplumu tehdit etmektedir. 1850 ler de dünyanın ortama vücut kitle endeksi (VKİ) 20 kg/m2 iken günümüzde bu ortalama 30 kg/m2 ye ulaşmış ve istikrarlı olarak artış eğilimini devam ettirmektedir . 2014 yılında 18 yaş üstü 1.9 milyar insan fazla kilolu ya da obez olarak belirlenmiş ve bu alanın en olumsuz bulgusu olarak 5 yaş altı 41 milyon çocuk bu gruba girmiştir. Ciddi obezite; VKİ >35 kg/ m2 ve eşlik eden hastalıklar beklenen ortalama hayat süresini 5 ila 20 yıl arasında kısaltmaktadır. Tip 2 diyabet, hipertansiyon, yağlı karaciğer, dislipidemi gibi yandaş hastalıkların tedavisi obez bireylerde planlanan cerrahi tedavilerin amacını genişletmiş ve tedavinin metabolik olumlu sonuçları en az kilo vermek kadar önem kazanmıştır.

Hayat tarzı değişikliği, planlı beslenme programları ve egzersiz reçeteleri ile donatılmış tedavi planlarının bariatrik /metabolik cerrahi öncesi denenmesinin faydalarına rağmen morbid obez bireylerde en etkin ve kalıcı tedavi seçeneği hala cerrahidir. Bu nedenle bariatrik /metabolik cerrahi sayılarında ki artış hem dünyada hem de ülkemizde devam etmektedir. Bir salgın hastalık gibi devam eden obezite ve yandaş metabolik hastalıkların cerrahi tedavisi göz önüne alınınca sınırların iyi belirlenmesi ve gerçekten ihtiyacı olan ve fayda görecek hastaların cerrahi için seçilmesi önem kazanmaktadır.